Những con đường dẫn đến mở luân xa

Có 4 con đường dẫn đến mở Luân xa:

1. Bẩm sinh tự mở

2. Bị tai nạn hoặc bị bệnh nặng lâu ngày, khi khỏi Luân xa tự mở

3. Tập luyện công phu bí truyền lâu năm như : Yoga, Khí công, Nội công, Zen (Nhật Bản)…

4. Mở chủ động bằng phương pháp của Tiến sĩ Đaisira Narađa