Luyện vòng Tiểu Châu Thiên

Trong chương trình cấp 2, học viên sẽ tập nối mạch Nhâm - Đốc và luyện vòng Tiểu Châu Thiên. Vòng Tiểu Châu Thiên như 1 dòng sông lớn đưa năng lượng chạy vòng quanh cơ thể tỏa ra các kinh mạch, và từ các kinh mạch lại đổ về mạch Nhâm Đốc. Năng lượng chảy mạnh qua vòng Tiểu Châu Thiên sẽ tẩy rửa, cuốn trôi toàn bộ những hư, trược khí trong cơ thể, và đưa năng lượng vũ trụ nuôi dưỡng đến từng tế bào. Sau khi học xong lớp thiền dưỡng sinh cấp 2, học viên đã được phát triển hoàn chỉnh về mặt cơ thể cho nhu cầu dưỡng sinh, đẩy lùi bệnh tật. Để phát triển và học những cấp cao hơn, và đánh thức những khả năng tiến hóa tâm linh, học viên cần tham gia đặt tay chữa bệnh cho người bệnh, từ đó phát triển khả năng sử dụng năng lượng, cảm nhận luân xa của mình và của người khác, tạo tiền đề cho việc học tập lên cấp giảng huấn có thể đặt tay mở luân xa cho người khác.