Khái niệm mở luân xa trong thiền dưỡng sinh

 

Luân xa là các trung tâm năng lượng trên cơ thể nằm trên các đại huyệt có chức năng thu năng lượng giúp cơ thể trao đổi năng lượng với môi trường, trong bộ môn Thiền Dưỡng Sinh, học viên được cân bằng và sử dụng 16 luân xa chính trong việc tập luyện nâng cao sức khỏe của mình.

Đến với lớp học thiền dưỡng sinh, học viên sẽ được các giảng huấn kiểm tra và cân bằng lại các trung tâm năng lượng (thường gọi là “mở luân xa”) Tuy nhiên, khái niệm mở luân xa chỉ mang tính tương đối vì bản chất các trung tâm năng lượng trên cơ thể chúng ta luôn luôn trao đổi năng lượng với môi trường xung quanh, sự sống không thể tồn tại nếu cơ thể thiếu những nguồn năng lượng này.

 

Theo thiền dưỡng sinh, cơ thể trao đổi năng lượng với môi trường chủ yếu thông qua hai đại mạch

Mạch Đốc 

Mạch đốc có nghĩa là điều khiển, bắt đầu từ huyệt Ngân Giao ở chân răng cửa đi vòng qua phía sau lưng qua các luân xa 7, 5, 4, 3, 2 trao đổi năng lượng dương với vũ trụ, y học phương đông gọi là tiên thiên khí, năng lượng dương có chiều đi xuống. Chúng ta sống trong trường năng lượng của trái đất nên cơ thể thường có xu hướng “thừa âm thiếu dương” gây nên nhiều loại bệnh tật khác nhau. Trong chương trình đào tạo thiền dưỡng sinh cấp 1, các giảng huấn sẽ cân bằng các luân xa mạch đốc giúp học viên thu năng lượng vũ trụ đẩy lùi bớt năng lượng âm giúp cân bằng âm dương từ đó đầy lùi bệnh tật một cách nhanh chóng.  

Mạch Nhâm

Mạch nhâm có nhĩa là nuôi dưỡng, bắt nguồn từ huyệt hội âm đi dọc cơ thể phía trước qua các luân xa 11, 10, 9, 8 và kết thúc ở huyệt Thừa Tương dưới cằm. Mạch Nhâm chủ yếu trao đổi năng lượng âm với trái đất có chiều đi lên bao gồm không khí, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất v.v.. Sau một thời gian học cấp 1, và thu năng lượng dương, cơ thể học viên đã đẩy lùi nhiều loại bệnh tật liên quan đến âm khí, lúc này một số trường hợp sẽ thừa dương, học viên học thiền cấp 2 theo phương pháp trường sinh học dưỡng sinh của tiến sĩ Dassira Narada sẽ được mở các luân xa thuộc mạch Nhâm để thu năng lượng âm một cách tự động để cân bằng với năng lượng dương thu qua mạch Đốc giúp cơ thể quân bình âm dương và tăng cường khả năng thu năng lượng của cơ thể (gấp 2 lần chương trình cấp 1) giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh hơn và có khả năng xử lý một số bệnh mà học viên cấp 1 chưa đủ năng lượng để xử lý.