Mạch Đốc 

Mạch đốc có nghĩa là điều khiển, bắt đầu từ huyệt Ngân Giao ở chân răng cửa đi vòng qua phía sau lưng qua các luân xa 7, 5, 4, 3, 2 trao đổi năng lượng dương với vũ trụ, y học phương đông gọi là tiên thiên khí, năng lượng dương có chiều đi xuống. Chúng ta sống trong trường năng lượng của trái đất nên cơ thể thường có xu hướng “thừa âm thiếu dương” gây nên nhiều loại bệnh tật khác nhau. Trong chương trình đào tạo thiền dưỡng sinh cấp 1, các giảng huấn sẽ cân bằng các luân xa mạch đốc giúp học viên thu năng lượng vũ trụ đẩy lùi bớt năng lượng âm giúp cân bằng âm dương từ đó đầy lùi bệnh tật một cách nhanh chóng.