Đẩy lùi bệnh tật nhờ THIỀN DƯỠNG SINH

22:17 - 13/06/2019

“Theo lý thuyết của Trường sinh học, luân xa số 6 nằm ở huyệt Thiên mục (vị trí giữa trán), người xưa gọi là “cung điện của đời sống”, là con mắt thứ 3 hay giác quan thứ 6. Đó là vị trí liên quan đến tuyến tùng, tuyến yên, giữ vai trò nhạc trưởng, chỉ huy dàn nhạc nội tiết, điều hòa sự hoạt động và phát triển của các tuyến nội tiết trong cơ thể. Đây là nơi ngự trị của tình thương, lòng trắc ẩn và tri thức, trí thông minh, khái niệm ý thức, thời gian, tư duy logic và có quan hệ mật thiết với việc truyền đạt tin tức, điều khiển hoạt động của con người.”

Download sách tại đây Đẩy lùi bệnh tật nhờ THIỀN DƯỠNG SINH