• Nhạc thiền - Trường sinh học dưỡng sinh theo tiến sĩ Dasira Narada thầy Nguyễn Xuân Điều biên soạn

Quý vị lưu ý, có thể download bản nhạc thiền .mp3 của bộ môn Thiền Dưỡng Sinh của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Viêt Nam về nghe offline tại trang web thiền dưỡng sinh https://www.thienduongsinh.com hãy search từ khóa "nhạc thiền" để có tất cả các bản nhạc thiền không lời, thiền cấp 1, thiền cấp 2...