Chương trình Thiền Dưỡng Sinh Cấp 2

14:37 - 31/10/2019

Sau một thời gian học cấp 1 được mở luân xa mạch đốc để thu năng lượng vũ trụ vào cơ thể để xử lý và đẩy lùi bệnh tật, học viên Thiền Dưỡng Sinh sẽ được học lên cấp 2 và mở luân xa mạch nhâm giúp quân bình âm dương cho cơ thể.

Chương trình Thiền Dưỡng Sinh Cấp 2

Chương trình Thiền Dưỡng Sinh Cấp 2

Giới thiệu chương trình Cấp 2

Trong chương trình cấp 2, học viên sẽ qua 01 bài lý thuyết và thực hành ngay tại lớp, bao gồm:

-         Hiểu được tác dụng của các Luân xa mạch Nhâm (Âm) trong cơ thể.

-        Được mở 2 trung tâm năng lượng (Luân xa) Mạch Nhâm ở mức 60% (Cấp 1): Luân xa 8 (huyệt Thiên Đột): chủ về khí, và Luân xa 9 (huyệt Đản Trung): chủ về huyết

-         Nắm đươc kỹ thuật thiền Cấp II, phương pháp tự điều chỉnh bệnh cho bản thân.

-         Thực hành khám và điều chỉnh bệnh cho người khác, đặc biệt là điều chỉnh bệnh Thần Kinh Giả.

Điều kiện tham dự Chương trình Thiền Dưỡng Sinh Cấp 2

-        Mọi người, không kể nam nữ, tôn giáo, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe, từ 16 tuổi trở lên đều có thể tham gia tập luyện.

-        Không tự học hoặc đọc sách để tự mở Luân xa được mà phải nhờ hướng dẫn viên có năng lượng sinh học cao, kinh nghiệm phong phú giúp từng bước mở Luân xa và hướng dẫn tập luyện.

-        Đã qua một thời gian tập luyện chương trình Thiền Cấp 1 với những Luân xa mạch Đốc, năng lượng Dương đã tăng lên đủ đảm bảo cho việc mở thêm các Luân xa mạch Nhâm (năng lượng Âm).

-        Sau khi học xong cần thường xuyên luyện tập để duy trì Luân xa hoạt động và không bị bít lại.

-        Tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn trong quá trình tập luyện. Không tự ý làm những việc quá khả năng, không vội vàng tìm cách mở thêm những Luân xa mà cấp học chưa cho phép nhằm đảm bảo an toàn, tránh tai biến cho người tập luyện.

Nội dung Chương trình Thiền Dưỡng Sinh Cấp 2

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

I. Ý NGHĨA CỦA TRƯỜNG SINH HỌC ĐỐI VỚI CẤP HỌC

II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC MỞ LUÂN XA 8 – 9

III. LUÂN XA MẠCH NHÂM

CHƯƠNG II. KỸ THUẬT THIỀN VÀ ĐIỀU CHỈNH  Ở TRUNG CẤP LUÂN XA 8 + 9

I. QUY TRÌNH THIỀN Ở TRUNG CẤP LUÂN XA 8 + 9

1 Khởi động thiền

2 Thiền

3 Xả thiền

II. MỘT SỐ THAO TÁC ĐIỀU CHỈNH Ở TRUNG CẤP 8 + 9

1 Xả trược

2 Rút giò

3 Lọc máu

4 Ngạnh đầu

5 Chân mày

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐẶC BIỆT

IV. BỔ SUNG CÔNG THỨC ĐIỀU CHỈNH

V. ĐIỀU CHỈNH THẦN KINH GIẢ (TKG)

1 Tình huống cần điều chỉnh

2 Cách thức thao tác

 

Để download nhạc thiền tịnh tâm và được hướng dẫn tập thiền dưỡng sinh một cách bài bản, nhanh chóng, đẩy lùi bệnh tật hiệu quả, quý vị hãy liên hệ với Bộ môn Thiền Dưỡng Sinh.