Các huyệt phá bế ở tay và chân

14:26 - 14/06/2019

Trước khi tập thiền và sau lúc tập xong, học viên có thể thực hiện động tác phá bế các huyệt sau để khai thông kinh mạch. 

Các huyệt phá bế ở tay và chân

Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

Trước khi tập thiền và sau lúc tập xong, học viên có thể thực hiện động tác phá bế các huyệt sau để khai thông kinh mạch. #ThienDuongSinh
 
Các huyệt ở tay: Hợp Cốc, Trung Chữ, Hậu Khê, Dưỡng Lão, Khúc Trì (Phụ nữ có thai không bấm Hợp Cốc)
Các huyệt ở chân: Hãm Cốc, Túc Lâm Khấp, Thúc Cốt, Côn Lôn, Tam Âm Giao, Túc Tam Lý.