Hiển thị

21:55 - 02/10/2019

Tác dụng kỳ lạ của năng lượng sinh học

Bất kỳ ai đã tập thiền theo trường phái Trường sinh học dưỡng sinh thì không thể  phủ nhận tác dụng của năng lượng sinh học trong việc nâng cao...

21:43 - 02/10/2019

Tác dụng của tập luyện "Trường sinh học dưỡng sinh"

Những ngày này em đang sống trong hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời em có nhiều thời gian sống trong  cảm giác ngọt ngào sung sướng của  hạnh phúc...

21:39 - 02/10/2019

Trải nghiệm đầu tiên với thiền

Trong nhiều môn phái có khái niệm "ấn chứng", dành cho những người chưa thực tin, đó có thể là sự xuất hiện của hình ảnh, cảm giác, cảm xúc...

22:24 - 29/09/2019

NHẬT KÝ SAU KHI CHẾT

21:57 - 29/09/2019

Nhạc thiền cấp 2 sử dụng cho học viên của Bộ môn Trường sinh học Dưỡng Sinh

Nhac thiền cấp 2 của bộ môn Thiền Dưỡng Sinh - Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Viêt Nam định dạng mp3 quý vị có thể download về máy...

22:22 - 06/09/2019

Học thiền mở luân xa có hiệu ứng phụ không?

Nhiều học viên trước khi đến với lớp học Thiền Dưỡng Sinh thường đặt câu hỏi: "học thiền mở luân xa có hiệu ứng phụ gì không?" Để giải...