Thiền - con đường giác ngộ nhanh nhất và đơn giản nhất

13:29 - 27/10/2019

Trích loạt bài đăng trên báo Người Giữ Lửa: Thiền dưỡng sinh - “bảo bối” đẩy lùi bệnh tật và sự thấu rõ về “cõi âm”

Thiền - con đường giác ngộ nhanh nhất và đơn giản nhất

Thiền - con đường "giác ngộ" nhanh nhất và đơn giản nhất

Người ta gọi là "cõi âm" hay "cõi vô hình" cũng đúng, vì nó làm gì có hình, nhưng cái gì của vô hình thì đó chính là thế giới năng lượng. Thông qua thiền, chúng ta sẽ hiểu về điều đó một cách sáng rõ, hiểu về nhân - quả, phát triển tình yêu thương và sống đúng với luật tự nhiên của vũ trụ. Có nhiều con đường "giác ngộ" nhưng thiền là con đường ngắn nhất và đơn giản nhất.!

Thiền - con đường giác ngộ nhanh nhất và đơn giản nhất

Để download nhạc thiền tịnh tâm và được hướng dẫn tập thiền dưỡng sinh một cách bài bản, nhanh chóng, đẩy lùi bệnh tật hiệu quả, quý vị hãy liên hệ với Bộ môn Thiền Dưỡng Sinh.