Một số cách chuẩn đoán luân xa – hay các trung tâm năng lượng

20:40 - 21/10/2019

Thiền dưỡng sinh xin giới thiệu một số phương pháp đánh giá tình trạng các luân xa Khi bắt đầu học, bạn cần thăm dò xem thực hành nào dễ nhất và thích hợp nhất cho mình.

Một số cách chuẩn đoán luân xa – hay các trung tâm năng lượng

Các cách chuẩn đoán luân xa của thiền dưỡng sinh

Chuẩn đoán luân xa bằng con lắc

Phương pháp tốt nhất mà nhiều người đã sử dụng để cảm nhận tình trạng các luân xa là sử dụng con lắc. Dụng cụ này giúp nâng cao tính nhạy cảm của con người đối với dòng chảy năng lượng, vì nó tác động như một máy khuếch đạị. Những con lắc tốt nhất để dùng vào mục đích này làm bằng gỗ sồi có hình quả lê, đường kính 1 in. dài 11/2 in. Trường năng lượng của chúng lan tỏa, dễ thấm qua và cũng hình quả lê. Con lắc đối xứng xung quanh trục thẳng đứng của nó, là điều quan trọng đối với kiểu đo đạc này.

Con lắc gỗ sồi dùng chuẩn đoán luân xa trong thiền dưỡng sinh

Đánh giá luân xa bằng tay

Nếu bạn đã phát triển được một ít nhạy cảm ở bàn tay mình hay cảm nhận được bằng xúc giác thì bạn có thể thực hành thiền dưỡng sinh và cảm nhận bằng hai tay năng lượng vào ra qua các luân xa. Việc này giúp ta biết được năng lượng chãy tự do hay tắc nghẽn, yếu hay mạnh. Bạn có thể làm như vậy với một huyệt châm cứu bằng cách đặt một đầu ngón tay lên. Làm theo cách này, thậm chí bạn có thế có những đáp ứng cảm giác thể chất nào đó ngay trong thân thể mình, cung cấp cho bạn thông tin mà bạn cần biết.

Nhìn luân xa bằng tri giác cao cấp

Cuối cùng, sau khi học thiền dưỡng sinh một thời gian và phát triển tri giác cao cấp của mình lên trình độ cao hơn, có thể bạn có khả năng chỉ đơn giản nhìn vào các luân xa là biết được chúng đang xoay như thế nào (đều hay không đều), màu sắc của chúng ra sao tối và tắc nghẽn, đã được rửa sạch và yếu hay là trong trẻo, chói sáng và màu sắc khoẻ khoắn). Có thể bạn cũng sẽ nhìn thấy được một cách chính xác chúng biến dạng như thế nào.
Và cuối cùng có thể bạn cũng nhìn thấy được chúng trên từng vầng của hào quang.

thiền dưỡng sinh chuẩn đoán luân xa qua hào quang con người
#ThienDuongSinh theo #BanTayAnhSang