Hiển thị

11:20 - 27/11/2019

Thiền và yoga trị liệu điều trị trẻ tự kỷ

Thiền và Yoga đôi khi có thể là nơi đầu tiên mà những trẻ tự kỷ học được niềm vui của sự chia sẻ, bắt chước và cùng vui chơi. Có một sự...