Hiển thị

11:21 - 08/10/2019

THEO AI PHẢI CẨN THẬN

Đức Khổng Tử thấy kẻ đánh lưới chim sẻ chỉ đánh được thuần sẻ non vàng mép. Ngài bèn hỏi rằng: "Không đánh được sẻ già là tại làm...

22:25 - 04/10/2019

CHUYỆN NỒI CƠM CỦA KHỔNG TỬ

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của...

21:35 - 02/10/2019

TAI HỌA CỦA VIỆC TRẤN YỂM BÙA

Từ sau giải phóng Sài gòn 30.4.1975 đến nay, trong dân ta, dù nghèo hay giàu có, đều ít nhất một lần trong đời tìm đến các thầy pháp sư phù thủy....

23:11 - 10/09/2019

Phương pháp thực dưỡng Ohsawa

Trước 1975 ở Miền Nam, người ta thường gọi nôm na là “Gạo lứt muối mè”. Gọi như thế là không đúng vì phương pháp này lấy ngũ cốc làm thực...

22:41 - 27/08/2019

Điều chỉnh cho trẻ tự kỷ bằng mũ từ trường

Trung tâm UNESCO Văn hóa gia đình và dòng họ Việt Nam, sẽ bổ sung và phổ biến phương pháp điều chỉnh bằng năng lượng sinh học, bằng từ trường...

13:21 - 21/10/2019

Nguồn gốc của lễ hội Halloween

Halloween (viết rút gọn từ "All Hallows' Evening") là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối...