Hiển thị

22:11 - 29/04/2019

Xác định hướng Thiền

Muốn đánh thức khả năng tiềm ẩn trong cơ thể, con người phải có phương pháp tập luyện để biến đổi cơ thể vật chất và cơ thể năng lượng...

21:06 - 22/03/2019

TÂM THỨC VÀ TRỤC NĂNG LƯỢNG HARA

Khí công Đông Phương đặc biệt coi trọng đường Trung mạch hay trục khí xuyên tâm dọc thâncon người vì nó là "Trục năng lượng" hợp nhất Thiên,...