Hiển thị

14:26 - 14/06/2019

Các huyệt phá bế ở tay và chân

Trước khi tập thiền và sau lúc tập xong, học viên có thể thực hiện động tác phá bế các huyệt sau để khai thông kinh mạch. 

14:20 - 31/05/2019

Nhac thiền mp3 cấp 1 Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

Nhạc thiền mp3 cấp 1 - Trường sinh học dưỡng sinh theo tiến sĩ Dasira Narada thầy Nguyễn Xuân Điều biên soạn

22:11 - 29/04/2019

Xác định hướng Thiền

Muốn đánh thức khả năng tiềm ẩn trong cơ thể, con người phải có phương pháp tập luyện để biến đổi cơ thể vật chất và cơ thể năng lượng...

21:06 - 22/03/2019

TÂM THỨC VÀ TRỤC NĂNG LƯỢNG HARA

Khí công Đông Phương đặc biệt coi trọng đường Trung mạch hay trục khí xuyên tâm dọc thâncon người vì nó là "Trục năng lượng" hợp nhất Thiên,...