Hiển thị

22:22 - 06/09/2019

Học thiền mở luân xa có hiệu ứng phụ không?

Nhiều học viên trước khi đến với lớp học Thiền Dưỡng Sinh thường đặt câu hỏi: "học thiền mở luân xa có hiệu ứng phụ gì không?" Để giải...

21:18 - 29/09/2019

Thiền trên máy bay có gì khác?

Trong thời gian qua, có nhiều bạn đã từng tập Thiền đưa ra những thắc mắc như: Tại sao các Đạo sĩ lại cứ phải tìm lên Tuyết Sơn (thuộc dãy núi...

10:27 - 09/09/2019

Quân bình âm dương qua câu chuyện của một cái cây

Quân bình âm dương: Hãy quan sát một cái cây bị cớm nắng khi sống trong bóng râm, nó cố gắng ngoi lên để đón ánh sáng nên thân dài khẳng khiu, lá...

20:57 - 29/06/2019

NHỮNG CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN MỞ LUÂN XA

Có 4 con đường dẫn đến mở Luân xa:

14:26 - 14/06/2019

Các huyệt phá bế ở tay và chân

Trước khi tập thiền và sau lúc tập xong, học viên có thể thực hiện động tác phá bế các huyệt sau để khai thông kinh mạch. 

14:20 - 31/05/2019

Nhac thiền mp3 cấp 1 Trường Sinh Học Dưỡng Sinh

Nhạc thiền mp3 cấp 1 - Trường sinh học dưỡng sinh theo tiến sĩ Dasira Narada thầy Nguyễn Xuân Điều biên soạn